Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правознавство

Зміст за темами.

Тема 1. Основи теорії держави і права.
Тема 2. Основи конституційного права України та права людини .
Тема 3. Основи адміністративного права України.
Тема 4. Основи фінансового,  податкового  та  банківського  права України.
Тема 5. Основи цивільного та сімейного права України.
Тема 6. Основи господарського права України.
Тема 7. Основи трудового права України.
Тема 8. Основи земельного, аграрного та екологічного права України.
Тема 9. Основи кримінального права України.
Тема 10. Основи міжнародного  права.

Остання редакція: 12.03.16

Публікаціі з предмету