Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Теорія і практика перекладу

Остання редакція: 21.12.16

Публікаціі з предмету

  • Теорія і практика перекладу (116.1 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної  дисципліни “Теорія і практика перекладу” галузь знань «0302-Міжнародні відносини» спеціальність «6.030206-Міжнародний бізнес »21 Грудня 2016 р.