Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Теорія і практика перекладу

Остання редакція: 21.12.16

Публікаціі з предмету

  • Теорія і практика перекладу (англійська мова) (124 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної  дисципліни «Теорія і практика перекладу /англійська мова» (перекладацька практика), галузь знань              0304 «Міжнародні відносини», спеціальність   6.030206 «Міжнародний бізнес»20 Листопада 2017 р.
  • Теорія і практика перекладу (83 KB)паспорт навчальної дисципліни  “Теорія і практика перекладу» Галузь знань, «0320 – Міжнародні відносини»  спеціальність,       «6.030206-Міжнародний бізнес»  20 Листопада 2017 р.
  • Теорія і практика перекладу (530.5 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної  дисципліни “Теорія і практика перекладу” галузь знань «0302-Міжнародні відносини» спеціальність «6.030206-Міжнародний бізнес »20 Листопада 2017 р.