Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Валютно-фінансові операції в міжнародому бізнесі

Мета вивчення дисципліни«Валютно-фінансові операції у міжнародному бізнесі»  - ознайомлення з теоретико-методичними положеннями і світовим досвідом, що пояснюють сутність організації міжнародних розрахункових та кредитних операцій, гарантій, сутності кореспондентських відносин банків та  особливостей сучасних платіжних систем та засобів  хеджування фінансових ризиків, валютних операцій; фінансових, інвестиційних та операційних рішень у процесі діяльності міжнародних компаній, а також оволодіння технічними навичками і прийомами, пов'язаними з використанням фінансово-економічних процедур і розрахунків.

Курс побудовано   на основі використання різнопланових елементів навчального  процесу,  у  тому числі електронного підручника, лекційних матеріалів на основі мультимедійних презентацій, ділових ігор, симуляційних тренінгів, круглого столу з аналізом конкретних господарських ситуацій, міні-конференцій, он-лайн тестування та авторських підручників.

Науковим куратором і автором курсу є доктор економічних наук, професор Руденко-Сударєва Лариса Володимирівна.

За матеріалами дисципліни «Валютно-фінансові операції у міжнародному бізнесі» розроблено завдання для одного  із чотирьох розділів кваліфікаційного міжпредметного тренінгу у 2 триместрі магістратури.

Рекомендована література:

                 

Для студентів включеного навчання до 25 червня відкрито доступ до складання тестового контролю знань з курсу "Валютно-фінансові операції в міжнародному бізнесі".Надається  дві спроби. Реєстрація і вхід через Мудл.

Студентам денної форми навчання та включеного навчання нагадуємо, що доступ до складання тестів буде закрито 5 лютого. Залишилось 4 дні! 
Термін представлення індивідуальних завдань студентами включеного навчання - до 10 лютого.
Остання редакція: 01.03.18

Публікаціі з предмету