Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Державний кредит

 Мета -  формування базових знань у сфері функціонування інституту державного кредиту, необхідності позикового фінансування видатків держави, механізму управління державним боргом у контексті забезпечення макрофінансової стабілізації.

Ці знання надають можливість майбутньому фахівцю вільно орієнтуватись в основних засадах функціонування інституту державного кредиту; виявляти переваги та недоліки позикового фінансування видатків держави; володіти прийомами і методами управління державним боргом, спрямованими на забезпечення боргової стійкості; та механізмом управління державним боргом у контексті забезпечення макрофінансової стабілізації.

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету

  • Державний кредит 6508/1 (68 KB)паспорт навчальної дисципліни «Державний кредит» для студентів спеціальності 6508/113 Жовтня 2017 р.
  • Державний кредит 6508 (68.5 KB)паспорт навчальної дисципліни «Державний кредит» для студентів спеціальності 650813 Жовтня 2017 р.
  • Державний кредит 6508 (470.5 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з вибіркової навчальної дисципліни "Державний кредит" для студентів спеціальності 6508 10 Жовтня 2017 р.
  • Державний кредит 6508/1 (477.5 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з вибіркової навчальної дисципліни "Державний кредит" для студентів спеціальності 6508/110 Жовтня 2017 р.