Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фіскальна політика (викл. укр. м / викл. англ. м. / викл. нім. м.)

Мета- розкриття теоретичних та практичних основ формування та реалізації фіскальної політики як складової фінансової та макроекономічної політики держави.

Ці знання надають можливість майбутньому фахівцю орієнтуватись у теоретичних основах розробки та практичних аспектах реалізації фіскальної політики держави, використання її основних інструментів, за допомогою яких відбувається корегування пропорцій розподілу створеної суспільної вартості, а також правові основи регулювання відносин, що виникають при цьому; застосовувати набуті знання при аналізі податкової та бюджетної системи держави, структури та ефективності доходів та видатків централізованого фонду держави, прогнозуванні основних макрофінансових та макроекономічних показників.

Викладається українською та англійською мовами

>  

Остання редакція: 20.03.17

Публікаціі з предмету

  • Фіскальна політика 6Ф01 (83 KB)паспорт навчальної дисципліни "Фіскальна політика" для студентів спеціальності 6Ф0113 Жовтня 2017 р.
  • Фіскальна політика 6508 (79.5 KB)паспорт навчальної дисципліни "Фіскальна політика" для студентів спеціальності 650813 Жовтня 2017 р.
  • Фіскальна політика 6Ф01 (643 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Фіскальна політика» для студентів спеціальності 6Ф01 10 Жовтня 2017 р.
  • Фіскальна політика 6Ф01 (англійською мовою) (137 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Фіскальна політика» для студентів спеціальності 6Ф01, англійською мовою10 Жовтня 2017 р.
  • Фіскальна політика 6508 (135.5 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни "Фіскальна політика" для студентів спеціальності 650810 Жовтня 2017 р.
  • Фіскальна політика 6508 (англійською мовою) (135.5 KB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни «Фіскальна політика» для студентів спеціальності 6508, англійською мовою10 Жовтня 2017 р.