Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Макрофінансовий аналіз (викл. укр. м. / викл. англ. м.)

Мета -  формування у студентів знань теоретичних основ аналізу та практичних навичок по використанню кількісних методів та прийомів при дослідженні та оцінці економічних явищ і процесів у сфері фінансів на макрорівні, набуття вмінь щодо економічної інтерпретації отриманих результатів та розробки управлінських рішень з питань фінансової, бюджетної та податкової політики.

Ці знання надають можливість майбутньому фахівцю вільно орієнтуватись в основних принципах економіко-математичного дослідження якісних та кількісних закономірностей суспільно-економічних явищ та процесів, які пов’язані з фінансовою сферою держави, та вміти реалізовуватиці знання на практиці; такористуватися основними економіко-статистичними методами аналізу, будувати економіко-математичні моделі, розраховувати на їх основі узагальнюючі показники та характеристики фінансових процесів; виявляти фактори впливу на динаміку макрофінансових показників та оцінювати ступінь їх впливу.

Викладається українською та англійською мовами

Остання редакція: 20.03.17

Публікаціі з предмету