Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансова діяльність підприємств

Дисципліна викладається на 3-му курсі, а обирається для вивчення студентами 2 курсу 

Анотація дисципліни
Фінансова діяльність підприємств

В часи змін перед Україною з'являються  нові можливості, пов'язані з виходом на ринок ЄС та новим економічним розвитком. Дисципліна «Фінансова діяльність підприємств» розроблена спеціально для студентів, зацікавлених  у здобутті фінансових знань та навичок, що стануть першими  кроками у подорожі по фінансовому світу задля подальшого професійного та кар’єрного зростання.

Отриманні знання перетворять студентів на успішних фінансистів, спроможних  вести не лише український, а й європейський формат бізнесу.

Конкурентні переваги дисципліни:

 • можливість викладення матеріалу англійською мовою;
 • матеріал дисципліни буде подаватися із застосуванням інтерактивних, новітніх технологій  (презентації, відео, кейси);
 • Викладення дисципліни з використанням Європейського досвіду  найкращої подання матеріалу;
 • Поєднання теоретичної підготовки із закріпленням практичних навичок на прикладі реального бізнесу.

Метою дисципліни є отримання студентами базових знань з теорії і практики організації фінансової діяльності підприємств. Предметом дисципліни є система фінансово-економіч¬них відносин, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємств.

Зміст дисципліни:

 1. Основи  фінансової діяльності підприємств.
 2. Особливості фінансової діяльності підприємств різних видів діяльності та форм організації бізнесу.
 3. Теперішня та майбутня вартість як критерії прийняття фінансових рішень.
 4. Коротко- та довгострокове фінансування підприємств – загальний огляд.
 5. Фінансові вкладення підприємств.
 6. Інструменти аналізу фінансової діяльності підприємств.
 7. Операційний та фінансовий важіль підприємства.
 8. Вплив оподаткування на прийняття фінансових рішень на підприємстві.

Професійні компетенції, що формуються в процесі вивчення дисципліни «Фінансова діяльність підприємств»:

 • Уміння деталізувати, систематизувати та моделювати фінансово-економічні відносини, зв’язки і залежності, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємств;
 • Здатність аналізувати та оцінювати фактори, що впливають на формування управлінських рішень стосовно фінансової діяльності підприємства;
 • Уміння визначати джерела фінансування  та напрями фінансових вкладень підприємств;
 • Володіння інструментами аналізу фінансової діяльності підприємств;
 • Уміння приймати оперативні і обґрунтовані  фінансові рішення щодо підвищення ефективності фінансової діяльності підприємств.

Практичне значення дисципліни – за результатами вивчення дисципіни студенти матимуть  можливість набути базову підготовку з питань організації фінансової діяльності підприємств і навчитись приймати кваліфіковані фінансові рішення з приводу управління власним, позиковим капіталом та фінансовими інвестиціями підприємства, зможуть оцінювати фінансовий стан підприємства та аналізувати вплив оподаткування та взаємодію операційного та фінансового важелів стосовно результатів фінансової діяльності підприємств.

Остання редакція: 10.05.16

Публікаціі з предмету

 • Фінансова діяльність підприємств (викладання англійською мовою) (105.5 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студента і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни« Фінансова діяльність підприємств » (викладання англійською мовою) спеціалізація «Фінанси» 6508 23 Жовтня 2017 р.
 • Фінансова діяльність підприємств (420.5 KB)Методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Фінансовадіяльністьпідприємств”23 Жовтня 2017 р.
 • Фінансова діяльність підприємств (94 KB)паспорт дисципліни  «Фінансова  діяльність  підприємств»  (викладання українською та англійською мовою)06 Жовтня 2016 р.