Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінансовий аналіз в бюджетних установах

Фінансовий аналіз в бюджетних установах – вивчаються: зміст процедур фінансового аналізу, принципи та методичні прийоми аналізу; законодавча база з обліку в бюджетних установах, національні та міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та звітності; особливості застосування сучасних інформаційних систем і комп'ютерних технологій щодо аналізу активів, зобов’язань, доходів, витрат та фінансових результатів діяльності бюджетних установ; організація технології аналітичного процесу бюджетної установи за стадіями первинного, поточного і підсумкового обліку; методика фінансового аналізу в бюджетних установах.

Остання редакція: 17.07.15