Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правове забезпечення бюджетного обліку

Правове забезпечення бюджетного обліку – вивчаються: загальнотеоретичні позиції Інституту бюджетного обліку; нормативне забезпечення регулювання бюджетного обліку: акти законодавчої та виконавчої влади;  акти з бухгалтерського обліку; загальні засади Бюджетного кодексу як базового інструменту регламентації бюджетного обліку; види та зміст нормативних документів щодо відображення у системі бюджетного обліку нефінансових та фінансових активів; види та зміст нормативних документів щодо відображення у системі бюджетного обліку коштів бюджетів, розпорядників бюджетних коштів та бюджетних розрахунків; види та зміст нормативних документів щодо відображення у системі бюджетного обліку капіталу, зобов’язань, доходів, витрат і фінансового результату; види та зміст нормативних документів щодо складання та подання бухгалтерської звітності бюджетними установами.

Остання редакція: 17.07.15