Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Адаптивні моделі в інтелектуальних системах прийняття рішень (нормативна дисципліна для магістрів спеціальності 8404)

Вивчаються парадигма адаптації в системах прийняття рішення; побудова адаптивних математичних моделей економічних явищ як складова інтелектуалізації системи прийняття рішень; розглядаються інтелектуальні системи прийняття рішень як інструмент побудови сценарію економічних подій, їх прогнозування для прийняття рішень в оперативному управлінні трансформаційними процесами.

Формуються навички та вмінняформалізації економічних задач, тобто побудови математичних моделей, проведення якісних досліджень математичної моделі та використання інтелектуальних систем прийняття рішень при виборі з множини траєкторій економічного розвитку, змістовного тлумачення числової інформації в контексті побудованої математичної моделі та можливого подальшого розвинення результатів моделювання.

 

 

Остання редакція: 08.04.16