Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Фінанси, банківська справа та страхування, спеціалізація - Банківська справа

Спеціалізація «Банківська справа» -  це підготовка талановитої молоді, майбутніх спеціалістів-практиків для фінансово-кредитної системи України.

КНЕУ - це понад 70-річний досвід підготовки висококваліфікованих фахівців із банківництва. Наші випускники - це амбітні, здібні науковці та фахівці!

 

ПРАКТИКТИЧНА ПІДГОТОВКАСТУДЕНТІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ:

 • У банках та інших фінансово-кредитних установах
 • Навчально–тренувальних та консультативних центрах факультету
 • На науково-практичних конференціях, круглих столах, ворк-шопах, відкритих лекціях, семінарах за участі провідних спеціалістів у сфері банківництва, бізнес-менеджменту, інвестування

 

ЧОМУ ВАРТО ОБРАТИ СПЕЦІАЛІЗАЦІЮ“БАНКІВСЬКА СПРАВА” САМЕ В КНЕУ ?

1. Отримання диплому магістра вищого навчального закладу, що є одним з лідерів фахової економічної освіти в м. Київ та в Україні

2. Навчання за новітніми робочими програмами, що відповідають сучасним вимогам вітчизняних та європейських роботодавців

3. Опанування дисциплін зі спеціалізації, що викладаються першокласним професорсько-викладацьким складом з багаторічним досвідом за новітніми методиками навчання

4. Підготовка випускної магістерської дипломної роботи за актуальною тематикою, що найбільше відповідає колу інтересів майбутніх фахівців

5. Здобуття конкурентних переваг при працевлаштуванні та широких можливостей для розвитку своєї подальшої кар’єри  

  

ОСНОВНІ НОРМАТИВНІ ДИСЦИПЛІНИ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «БАНКІВСЬКА СПРАВА»:

- Глобальна економіка

- Інноваційний розвиток підприємства

- Фінансовий менеджмент у банку

- Проектне фінансування

- Кредитний менеджмент

- Соціальна відповідальність

- Методологія економічних досліджень

- Банківське регулювання та нагляд

 

МІСЦЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ «БАНКІВСЬКА СПРАВА»:

 • Національний банк України
 • Комерційні банки, в т.ч. іноземні
 • Інвестиційні компанії
 • Оціночні компанії
 • Кредитні спілки
 • Консалтингові компанії
 • Фінансові компанії
 • Компанії з управління активами
 • Страхові компанії
 • Недержавні пенсійні фонди
 • Підприємства та організації різних галузей економіки
 • Навчальні та науково-дослідні заклади

 

Навчання на магістратурі за спеціальністю “Банківська справа” здійснюється за трьома магістерськими програмами:

1. Банківський менеджмент

2. Управління банківським бізнесом

3. Фінансування інвестиційних проектів

 

І. Магістерська програма 8Ф07«Банківський менеджмент»

 

Керівник програми — АРЖЕВІТІН СТАНІСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ, завідувач кафедри банківської справи, професор, доктор економічних наук

Телефон: (044)-455-69-09         e-mail: kbs@kneu.edu.ua

 

Заступник керівника програми – ОСТАПИШИН ТЕТЯНА ПЕТРІВНА, заступник завідувача кафедри банківської справи, доцент, кандидат економічних наук

Телефон: (044)-455-69-09  e-mail: aud045@meta.ua

 

Контакти кафедри банківської справи:

e-mail: kbs@kneu.edu.ua

телефон: (044) -456-98-15

адреса: м.Київ, вул.Дегтярівська, 49-г, 3 корпус КНЕУ,    046 ауд.

 

Мета магістерської програми-  підготовка висококваліфікованих менеджерів, здатних приймати ефективні управлінські рішення за різними напрямами діяльності банку: управління бізнес-процесами, управління новітніми  банківськими технологіями; ризик-менеджмент; фінансовий моніторинг; бюджетування та контролінг; оцінка вартості майна та управління вартістю банку; забезпечення фінансової стійкості.

 

Суттєві переваги магістерської програми:

1) можливість отримати  дві кваліфікації:

 • кваліфікацію економіста із працевлаштуванням в різні кредитні установи  (банки та небанківські кредитні установи), НБУ;
 • кваліфікацію оцінювача нерухомого майна із працевлаштуванням в оціночні компанії;

2) можливість отримати  два документи про здобуту освіту:

 • Диплом магістра Єврозразка;
 • Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача;

3) можливість вивчення дисципліни «Оцінка застави банківських кредитів»для отримання Кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

 

Професійні якості менеджера здобуваються шляхом вивчення за навчальним планом таких дисциплін:

Нормативні дисципліни:  «Глобальна економіка»; «Соціальна відповідальність»; «Фінансовий менеджмент у банку»; «Кредитний менеджмент у банку»*; «Проектне фінансування» (І семестр); «Банківське регулювання та нагляд»»; «Основи економічних досліджень»; «Міжнародні розрахунки і валютні операції»*; «Оцінка застави банківських кредитів»*; «Інновації у банківській діяльності» * (ІІ семестр).

Вибіркові дисципліни:

 • «Антикризовий менеджмент в банку»;  «Інформаційне забезпечення фінансових установ»; «Валютне регулювання і контроль»; «Венчурне фінансування»(2 із 4 у І семестрі);
 • «Бюджетування та контролінг в банку»*; «Управління вартістю банку»*; «Управління банківськими ризиками»; «Портфельне інвестування» (2 із 4 у ІІ семестрі).

* дисципліни викладаються професорсько-викладацьким складом кафедри банківської справи

 

Навчання на магістерській програмі та професійна підготовка з банківського менеджменту забезпечується:

 • залученням висококваліфікованого професорсько-викладацького складу кафедри;
 • використанням в процесі навчання новітніх освітніх технологій;
 •  використанням гнучких форм навчання, індивідуального підходу до студентів, можливістю поєднання навчання з дослідницькою роботою при написанні  магістерських дипломних робіт під науковим керівництвом висококваліфікованих викладачів кафедри банківської справи та провідних економістів - фахівців з банківської справи;
 • виробничою та переддипломною практикою на базі провідних комерційних банків;
 • проведенням індивідуально-консультативних занять, проблемних лекцій за науками та дисциплінами, міжпредметного тренінгу на базі навчально-тренувального центру банківської справи фінансово-економічного факультету,
 • функціонуванням наукових гуртків та залученням до участі студентів в наукових конференціях, круглих столах із актуальних питань подальшого розвитку банківського менеджменту.

Випускники програми є висококонкурентними на ринку праці отримані знання та уміння дозволяють їм ефективно працювати у банківських та фінансових установах, підприємствах та організаціях, а також навчальних закладах на посадах:

-          Економіст (головний економіст) у підрозділах НБУ, банків та інших фінансово-кредитних установ;

-          Менеджер (керівник) підрозділу банків та інших фінансово-кредитних установ;

-          Фінансовий аналітик, інженер;

-          Оцінювач нерухомого майна;

-          Науковий співробітник, викладач.

Випускники програми, які виявили:

–       високий рівень здобутих знань,

–       здібності до наукової роботи,

–       бажання нею займатися

мають можливість здійснити власне актуальне наукове дослідження і здобути науковий ступінь доктора філософії (PhD) під час навчання в аспірантурі та захисту дисертації

 

З тематикою захищених дипломних робіт магістерської програми 8Ф07 «Банківський менеджмент» Ви можете ознайомитись:

·         на офіційному сайті ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

http://fef.kneu.edu.ua/ua/masters_degree_programs_fef/bankin_managm/

·         у навчально-консультаційному пункті кафедри банківської справи (корп. №3, 045 ауд.)

Інспектор навчально-консультаційного пункту Блохіна Тетяна Георгіївна

                         Телефон: (044)-455-69-09         e-mail: kbs@kneu.edu.ua

Офіційна сторінка  кафедри банківської справи на офіційному сайті  ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»:  http://fef.kneu.edu.ua/ua/depts7/k_bankivskoi_spravy/

Адреса: Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, Корпус № 3, ауд. 043, 045, 046, 047, 048

Ми у соціальних мережах: https://www.facebook.com/kbskneu/

 

ІІ. Магістерська програма 8Ф08 «Управління банківським бізнесом»

 

Керівник програми — ПРИМОСТКА ЛЮДМИЛА ОЛЕКСАНДРІВНА, завідувач кафедри менеджменту банківської діяльності, професор, доктор економічних наук

Телефон: (044)-371-62-84         e-mail: priml@ukr.net

 

Заступник керівника програми – КОНОПАТСЬКА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА, заступник завідувача кафедри менеджменту банківської діяльності, професор, кандидат економічних наук

Телефон: (044)-456-32-93  e-mail: lakona@voliacable.com

 

Контакти кафедри менеджменту банківської діяльності:

e-mail: bm@ukr.net

телефон: (044)-456-32-93 

адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, 3 корпус КНЕУ,  085ауд.

 

Мета магістерської програми- підготувати висококваліфікованих фахівців, здатних ефективно управляти фінансово-банківськими установами на всіх рівнях; підвищувати надійність та ефективність їх діяльності через посилення функцій контролю; забезпечення безпеки та зниження банківських ризиків; фахівців у сфері банківського регулювання та нагляду, здійснення фінансового моніторингу та аудиту в банках; фахівців-аналітиків, здатних здійснювати аналітичні дослідження та розробляти нові фінансові інструменти та банківські продукти.

 

Суттєві переваги магістерської програми:

 • програма готує фахівців з регулювання та управління бізнесом у банківській сфері, які здатні здійснювати аналітичні дослідження та розробляти нові фінансові інструменти та банківські продукти;
 • отримання та поглиблення теоретичних і практичних знань з управління та контролінгу банківських ризиків, фінансовою безпекою банку та фінансового моніторингу і аудиту банку;
 • підготовка фахівців-аналітиків біржових операцій по управлінню портфелем цінних паперів, фінансових ринків та банківської системи;
 • поглиблення знань з аналізу макро- та мікросередовища діяльності банків у сфері: кредитних операцій, депозитних операцій, валютних операцій, розрахунків та платіжних систем та доцільності використання інноваційних методів банківського обслуговування.

 

Професійні якості  висококваліфікованих фахівців здобуваються шляхом вивчення за навчальним планом таких дисциплін:

Нормативні дисципліни:  «Фінансовий менеджмент у банку»*, «Глобальна економіка»; «Соціальна відповідальність»; «Кредитний менеджмент у банку»; «Проектне фінансування» (І семестр);

«Банківське регулювання та нагляд»;* «Основи економічних досліджень»; «Валютне регулювання та контроль»;* «Методи аналізу фінансових ринків»;* «Інновації у банківському бізнесі»* (ІІ семестр).

Вибіркові дисципліни:

 •  «Антикризовий менеджмент в банку»;*  «Інформаційне забезпечення діяльності фінансових установ»;* «Банківська статистична звітність»;* «Бюджетування та контролінг в банку»* (3 із 4 у І семестрі);
 • «Управління банківськими ризиками»*;«Фінансова безпека»*; «Портфельне інвестування»; «Управління вартістю банку». (2 із 4 у ІІ семестрі).

* дисципліни викладаються професорсько-викладацьким складом кафедри менеджменту банківської діяльності

Навчання на магістерській програмі та професійна підготовка з управління банківським бізнесом забезпечується:

 • залученням висококваліфікованого професорсько-викладацького складу кафедри;
 • залученням провідних фахівців Національного банку України, Українського товариства фінансових аналітиків та Інституту економіки та прогнозування НАН України для проведення круглих столів та відкритих лекцій;
 • залученням студентів до участі у міжнародних конкурсах студентських наукових робіт, конференцій та залучення студентів до виконання науково-дослідницьких проектів;
 • використанням індивідуального підходу до студентів та їх наукових інтересів на основі вільного вибору проблематики досліджень;
 • проходженням переддипломної практики у провідних комерційних та державних банках, Національному банку України та аудиторських і фінансових компаніях;
 • розроблення індивідуальної програми навчання для студентів;
 • забезпечується публікація наукових праць студентів спільно з провідними науковцями та іноземними партнерами.

 

Випускники програми є висококонкурентними на ринку праці отримані знання та уміння дозволяють їм ефективно працювати у Національному банку України, Фонд гарнтування вкладів фізичних осіб, комерційних банках, аудиторських, страхових та фінансових компаніях та наукових установах на посадах:

У комерційних банках:

 • керівниками та спеціалістами вищого і середнього рівня банківської установи у сфері кредитної, депозитної, валютної діяльності;
 • керівниками та спеціалістами підрозділів фінансового моніторингу та внутрішнього аудиту в комерційних банках;
 • керівниками та спеціалістами валютних управлінь комерційних банків;
 • аналітиками та спеціалістами валютних, фондових, кредитних управлінь банку;
 • керівниками та спеціалістами структурних підрозділів банку з управління та контролю за банківськими ризиками;
 • фахівцями комісії з регулювання ринків фінансових послуг;

У аудиторських, страхових та фінансових компаніях:

 • фахівцями у сфері регулювання діяльності валютних, фондових, ф’ючерсних бірж;
 • економістами та спеціалістами підрозділів безпеки банків, інвестиційних та страхових компаній та інших фінансових установ;
 • керівниками та фахівцями аудиторських компаній;
 • керівниками та спеціалістами фінансово-кредитних та консалтингових компаній;

У Національному банку України:

 • керівниками та спеціалістами центрального апарату та регіональних відділень Національного банку України;

У Фонді гарантування вкладів фізичних осіб:

 • фахівцями секторів та відділів ФГВФО;

У наукових установах

 • науковими співробітниками в галузі банківської справи.

 

З тематикою захищених дипломних робіт магістерської програми 8Ф08«Управління банківським бізнесом» Ви можете ознайомитись:

·         на офіційному сайті ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

·         http://fef.kneu.edu.ua/ua//bank_regulation/

·         у навчально-консультаційному пункті кафедри менеджменту банківської діяльності (корп. №3, 085 ауд.)

Інспектор навчально-консультаційного пункту Бровченко Марія Ніловна

                         Телефон: (044)-456-32-93         e-mail: bm@ukr.net

Офіційна сторінка  кафедри менеджменту банківської справи на офіційному сайті  ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»:  http://fef.kneu.edu.ua/ua/depts7/k_menedzhmentu_bankivskoi_dijalnosti/

Адреса: Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, Корпус № 3, ауд. 085, 082

Ми у соціальних мережах: http://goo.gl/11k7uv

 

 

ІІІ. Магістерська програма8Ф09«Фінансування інвестиційних проектів»

 

Керівник програми — МАЙОРОВА ТЕТЯНА ВОЛОДІМІРИВНА, завідувач кафедри інвестиційної діяльності, професор, доктор економічних наук

Телефон: (044)455-69-07e-mail: mayorova@kneu.edu.ua

 

Заступник керівника програми – ВЛАСОВА ІННА ВОЛОДИМИРІВНА, заступник завідувача кафедри інвестиційної діяльності, доцент, кандидат економічних наук

Телефон: (044)371-62-24  e-mail: vlasovainnov@gmail.com

 

Контакти кафедри інвестиційної діяльності:

e-mail: bank_inv_kneu@ukr.net, kbi@kneu.edu.ua

телефон: (044) 371-62-24

адреса: м. Київ, вул. Дегтярівська, 49-г, 3 корпус КНЕУ,064 ауд.

 

Мета магістерської програми-  поглиблення теоретичних знань на основі міжнародних стандартів та передового досвіду країн ЄС з організації фінансування проектів та формування професійних навичок з ефективного використання їх у проектному та фінансовому менеджменті.

 

Суттєві переваги магістерської програми:

1. Отримання глибоких знань з теорії та практики підготовки проектних пропозицій для отримання фінансування з різних джерел

2. Формування навичок самостійного творчого бізнес-мислення в царині фінансового менеджменту проектів

3. Підготовка фахівців на основі програм, що ґрунтуються на останніх, адаптованих до сучасних економічних умов, досягненнях вітчизняної і зарубіжної наукової думки з використанням новітніх педагогічних технологій.

4. Закріплення теоретичних знань студентів за допомогою практичних навичок, набутих під час проходження спеціальних тренінгів «Формування та управління інвестиційним портфелем», а також практики у різноманітних фінансово-кредитних установах.

 

Професійні якості фахівця з розробки та фінансування інвестиційних проектів здобуваються шляхом вивчення за навчальним планом таких дисциплін:

Нормативні дисципліни:

·         «Глобальна економіка»; «Соціальна відповідальність»; «Фінансовий менеджмент у банку»; «Кредитний менеджмент у банку»; «Проектне фінансування»* (І семестр);

·         «Банківське регулювання та нагляд»»; «Основи економічних досліджень»*;«Фінансово-інвестиційний консалтинг»*; «Портфельне інвестування»*; «Інвестиційно-інноваційний розвиток»* (ІІ семестр).

Вибіркові дисципліни:

·         «Проектно-кошторисна справа»*;«Венчурне фінансування»*;  «Інформаційне забезпечення фінансових установ»; «Міжнародні розрахунки та валютні операції» (І семестр);

·         «Інвестиційний менеджмент»*;«Соціальні інвестиції»*; «Методи аналізу фінансових ринків»;«Управління вартістю банку»(ІІ семестр).

* дисципліни викладаються професорсько-викладацьким складом кафедри інвестиційної діяльності

 

Навчання на магістерській програмі та професійна підготовка з банківського менеджменту забезпечується:

·       залученням професорсько-викладацького складу кафедри високої кваліфікації;

·       залученням фахівців практиків з фінансово-інвестиційного консалтингу, що мають успішний досвід у проектному бізнесі, для проведення круглих столів та відкритих лекцій;

·       використанням в процесі навчання новітніх освітніх технологій, які забезпечують отримання теоретичних знань та необхідних практичних навичок з питань фінансування інвестиційних проектів;

·       застосуванням гнучких форм навчання, індивідуального підходу до студентів, можливістю поєднання навчання із професійною діяльністю та дослідницькою роботою при написанні індивідуальних робіт та магістерської дипломної роботи під керівництвом висококваліфікованих викладачів кафедри інвестиційної діяльності;

·       переддипломною практикою на базі провідних фінансово-кредитних установ;

·       функціонуванням наукового гуртка та залученням студентів до участі в наукових конференціях, круглих столах, тренінгах з фінансового моделювання

Випускники магістерської програми мають значний творчий та фаховий потенціалі можуть ефективно працювати як:

·         фінансові аналітики інжинірингових та консалтингових компаній;

·         спеціалісти та менеджери фінансово-кредитних установ: банків, лізингових і страхових компаній, ІСІ, недержавних пенсійних фондів, ФОН та ФФН;

·         фахівці фінансових та облікових підрозділів підприємств промисловості, будівництва, транспорту, зв’язку, торгівлі та ін.;

·         керівники проектів та програм розвитку;

·         державні службовці у сфері формування фінансово-інвестиційної політики країни.

 

Також випускники програми, які продемонстрували високий рівень здобутих знань, великий науковий потенціал, мають можливість вступити до аспірантури, аби захистити кандидатську дисертацію з актуальної проблематики під керівництвом досвідчених науковців кафедри і здобути науковий ступінь доктора філософії (PhD).

 

Докладніше із магістерською програмою 8Ф09 «Фінансування інвестиційних проектів» та тематикою захищених дипломних робіт Ви можете ознайомитись:

·         на офіційному сайті ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» за посиланням:

http://fef.kneu.edu.ua/ua/masters_degree_programs_fef/fin_invest_proj/

·         на кафедрі інвестиційної діяльності (корп. №3, 045 ауд.)

Сторінка  кафедри інвестиційної діяльності на офіційному сайті  ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»: 

http://fef.kneu.edu.ua/ua/depts7/k_bankivskyh_investicij/

 

Адреса: Київ, вул. Дегтярівська, 49-Г, Корпус № 3, ауд. 064, 065, 066

 

Ми у Facebook: https://www.facebook.com/Кафедра-інвестиційної-діяльності-ДВНЗ-КНЕУ-ім-В-Гетьмана-623433967786235/

 

Остання редакція: 03.07.17