Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Manage pricing

Last redaction: 12.05.16

Publications on the subject

  • Управління ціноутворенням (396 KB)Методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни вибіркового циклу «Управління ціноутворенням» (для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» спеціалізації «Менеджмент державних установ»).14 February 2018 р.
  • Управління ціноутворенням (79 KB)Паспорт дисципліни вибіркового циклу «Управління ціноутворенням» (для студентів галузі знань «Менеджмент і адміністрування» спеціалізації «Менеджмент державних установ»).15 July 2016 р.