Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

The organization and design of databases and data warehouses

Last redaction: 16.05.16

Publications on the subject

  • Організація та проектування баз і сховищ даних 6101 (70.6 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної  роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни “Організація та проектування баз і сховищ даних”19 June 2013 р.