Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Information systems in high-tech industries

Last redaction: 16.05.16

Publications on the subject

  • Інформаційні системи у наукомістких виробництвах 6502 (249 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни "Інформаційні системи у наукомістких виробництвах",19 June 2013 р.