Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Agrarian Policy

Last redaction: 25.01.16

Publications on the subject

  • Аграрна політика (магістерський рівень в.о.) (419.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Аграрнаполітика»  для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізацій (освітньо-професійних програм) «Економіка агробізнесу», (вибіркова)8А01-ЕкономікапідприємствАПК11 Mart 2019 р.
  • “Аграрна політика” (71.5 KB)паспорт з навчальної дисципліни “АГРАРНА ПОЛІТИКА”14 July 2016 р.