Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Notarial profession in Ukraine

Last redaction: 28.01.21

Publications on the subject

  • Нотаріат в Україні (72.2 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Нотаріат в Україні» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», освітньо-професійної програми «Правознавство», спеціалізації «Правознавство»05 February 2019 р.
  • Нотаріат в Україні (74.5 KB)паспорт навчальної дисципліни "Нотаріат в Україні" .Дисципліна бакалаврського рівня. 23 June 2016 р.