Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Contracts in the international law

Last redaction: 16.10.15

Publications on the subject

  • Договори в міжнародному праві (55 KB)паспорт  навчальної дисципліни «Договори в міжнародному праві»03 February 2016 р.
  • Договори в міжнародному праві (148.3 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Договори в міжнародному праві»30 October 2015 р.