Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Programming and algorithmic languages

Last redaction: 11.12.17

Publications on the subject

  • Програмування та алгоритмічні мови (475 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Програмування та алгоритмічні мови» 22 January 2018 р.
  • Програмування та алгоритмічні мови (курсова) (205 KB)з дисципліни "Програмування та алгоритмічні мови" світний ступінь бакалавр для галузі знань “Інформаційні технології” спеціальність 6і04 “Системний аналіз” освітня програма “Системний аналіз”22 January 2018 р.
  • Програмування та алгоритмічні мови 6.124 (6і04) (125.5 KB)паспорт науки “Програмування та алгоритмічні мови”15 July 2016 р.
  • Програмування та алгоритмічні мови 6.040303 (124.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Програмування та алгоритмічні мови» 15 July 2016 р.