Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Information Theory and Coding

Last redaction: 24.05.16

Publications on the subject

  • Теорія інформації і кодування (218 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Теорія інформації і кодування» спец.  125 «Кібербезпека»07 November 2017 р.