Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Statistical Modelling and Forecasting

Last redaction: 26.01.16

Publications on the subject

  • Статистичне моделювання і прогнозування (105 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Статистичне моделювання і прогнозування» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і02«Соціально-економічна статистика»  14 February 2019 р.
  • Статистичне моделювання та прогнозування (76.5 KB)паспорт з навчальної науки  “Статистичне моделювання та прогнозування”10 November 2016 р.