Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Social Statistics

Last redaction: 07.10.15

Publications on the subject

  • Соціальна статистика (488 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Соціальна статистика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і02«Соціально-економічна статистика»  19 February 2019 р.
  • Соціальна статистика (101.5 KB)05 October 2017 р.
  • Соціальна статистика (23.6 KB)паспорт з навчальної науки “Соціальна статистика”10 November 2016 р.