Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Selective Studies Organisation

Last redaction: 26.01.16

Publications on the subject

  • Організація вибіркових обстежень (535.5 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Організація вибіркових обстежень» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», освітньо-професійної програми (спеціалізації) 8і04«Соціально-економічна статистика»  19 February 2019 р.
  • Організація вибіркових обстежень (73.5 KB)паспорт науки «Організація вибіркових обстежень»10 November 2016 р.