Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Актуальні проблеми господарського права

Метою дисципліни «Актуальні проблеми господарського права» є вивчення актуальних проблем господарської діяльності, правового статусу суб’єктів господарських відносин, права власності, принципів організації підприємницької діяльності та управління нею, порядку оформлення господарських договорів, правових засад зовнішньоекономічної діяльності та правових засад захисту прав та законних інтересів суб’єктів господарських відносин, а також оволодіння знаннями щодо актуальних проблем господарського права, нормативно-правових актів, норм, категорій, закономірностей системи упорядкованої нормативно-правової бази, навичками їх застосування у практично-правовій діяльності та оперування основними інститутами господарського права.

Остання редакція: 20.04.16