Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Правове регулювання діяльності суб’єктів малого бізнесу (для неюридичних спеціальностей)

Мета дисципліни — дати студентам теоретичні знання та практичні навики з правового забезпечення менеджменту підприємницької діяльності та діяльності суб’єктів малого підприємництва.

Завданнями вивчення дисципліни є: з’ясування правових засад малого підприємництва; дослідження впливу правового регулювання на підприємницькі відносини, що виникають у процесі організації і здійснення малого підприємництва; вивчення правового механізму державного регулювання підприємницької діяльності; встановлення основ нормативно-правового регулювання права власності і договірних відносин у сфері малого підприємництва,  опанування правовими інститутами забезпечення захисту економічної конкуренції і регулювання корпоративних відносин, з’ясування особливостей трудових правовідносин в сфері діяльності суб’єктів малого бізнесу; визначення пріоритетних напрямів захисту прав суб’єктів малого підприємництва.

Тема 1. Загально-правові засади діяльності суб’єктів малого бізнесу.

Тема 2. Державне регулювання, нагляд і дозвільні процедури у сфері малого підприємництва.

Тема 3. Право власності та інші речові права у сфері малого підприємництва.

Тема 4. Контракти у сфері діяльності суб’єктів малого бізнесу.

Тема 5. Правові засади захисту економічної конкуренції.

Тема 6. Корпоративні правовідносини.

Тема 7. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів малого бізнесу.

Тема 8. Правові засади оподаткування діяльності суб’єктів малого бізнесу.

Тема 9. Правове регулювання трудових відносин в сфері малого підприємництва.

Тема 10. Захист прав суб’єктів малого бізнесу.

 

Остання редакція: 29.01.18