Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Господарське процесуальне право

Метою дисципліни є опанування майбутніми юристами фундаментальних знань з питань здійснення правосуддя господарськими судами та законодавства, що регулює цю діяльність, формування правової свідомості та правової культури  молоді, надання допомоги студентам у з’ясуванні проблем правового забезпечення створення основ громадянського суспільства, демократичної держави соціально-правового спрямування і місця правосуддя, зокрема господарських судів у цьому.
Завдання: засвоєння змісту основних понять і категорій, які стосуються даної дисципліни (господарське процесуальне право, господарський суд, господарське судочинство,  господарський процес тощо); ознайомлення з  нормативно-правовими актами у цій сфері, їх засвоєння та аналіз, здобуття навичок тлумачення та вміння їх застосовувати до конкретних життєвих ситуацій.

Зміст:
Тема1. Витоки господарського судочинства.
Тема 2. Правовий стан   господарського суду в Україні.
Тема 3. Поняття господарського процесу та господарського процесуального права.
Тема 4. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам.
Тема 5. Учасники господарського процесу.
Тема 6. Докази в господарському процесі.
Тема 7. Судові витрати.
Тема 8. Процесуальні строки.
Тема 9.  Позов у господарському процесі.
Тема 10. Порушення  провадження справи в господарському суді.
Тема 11. Підготовка матеріалів до розгляду в засіданні господарського суду.
Тема 12. Вирішення господарських спорів.
Тема 13. Рішення, ухвала, постанова господарського суду.
Тема 14. Провадження у суді апеляційної інстанції.
Тема 15. Провадження у суді касаційної інстанції.
Тема 16. Перегляд судових рішень  господарського  суду за нововиявленими обставинами.
Тема 17. Виконання  судових рішень господарських судів.
Тема 18. Особливості розгляду справ про банкрутство.
Тема 19. Третейський розгляд господарських спорів.
Тема 20. Міжнародно-правові проблеми вирішення господарських (економічних) спорів.

Форми та методи навчання: лекції (проблемні лекції); практичні та семінарські заняття з використанням ситуаційних завдань, кейсів; застосування компаративної методики для аналізу нормативно-правових актів, вирішення конкретних ситуацій; підготовка проектів процесуальних документів (позов, ухвала, рішення, постанова) тощо.

Навчальна дисципліна "Господарське процесуальне право" входить до переліку обов’язкових.

Остання редакція: 23.11.17

Публікаціі з предмету