Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Процесуальні аспекти процедури банкрутства

Мета дисципліни "Процесуальні аспекти процедури банкрутства" полягає  у вивченні правових теоретичних і практичних організаційно-методичних основ забезпечення стабільної й ефективної діяльності суб’єктів господарювання, процедури порушення провадження у справах про банкрутство, застосування процедур досудового та судового відновлення платоспроможності суб’єкта господарювання, проведення заходів їх примусової ліквідації або реорганізації, а також у вивченні особливостей визнання певних видів суб’єктів господарювання банкрутом.
Завдання навчальної дисципліни:
- засвоєння навичок використання та тлумачення нормативно-правових актів, які мають безпосереднє відношення до розв’язання проблем заборгованості шляхом застосування процедур відновлення платоспроможності, визнання суб’єкта господарювання банкрутом, або мають суттєве значення для ефективного застосування законодавства про банкрутство;
- отримання знань щодо різних аспектів законодавства про банкрутство з посиланням на документи Вищого господарського суду України та нормативно-правові акти відповідного законодавства;
- вивчення студентами правових засад реалізації заходів з ліквідації кризових проявів в рамках неплатоспроможності суб’єктів господарювання та антикризового управління підприємством;
- набуття студентами умінь своєчасного виявлення та припинення протиправних дій учасників підприємницької діяльності, що можуть спричинити неплатоспроможність та банкрутство суб’єктів господарювання;
- формування навичок самостійної розробки правових документів і здійснення юридичних процедур, що запобігають ліквідації або реорганізації підприємства як потенційного учасника господарського обігу;
- вивчення студентами правових засад реалізації досудових та судових процедур запобігання неплатоспроможності суб’єктів господарювання, порушення та припинення провадження справ про банкрутство, а також навичок укладення мирових угод між боржником та кредиторами.

Зміст:
Тема 1. Правова природа інституту неплатоспроможності та банкрутства.
Тема 2. Процесуально-правове регулювання неплатоспроможності в Україні.
Тема 3. Процесуальний статус учасників справи про банкрутство.
Тема 4. Досудові та судові процедури відновлення платоспроможності боржника.
Тема 5. Порушення провадження у справі про банкрутство.
Тема 6. Підготовка справи про банкрутство до розгляду.
Тема 7. Попереднє засідання господарського суду.
Тема 8. Особливості правового регулювання фінансової санації.
Тема 9. Юридична природа ліквідаційної процедури у справі про банкрутство.
Тема 10. Припинення провадження у справі про банкрутство.
Тема 11. Особливості банкрутства окремих категорій суб’єктів  господарювання.
Тема 12. Банкрутство фізичної особи  – суб’єкта підприємницької діяльності.

Навчальна дисципліна "Процесуальні аспекти процедури банкрутства" входить до переліку вибіркових.

Остання редакція: 20.04.16