Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Німецька мова для початківців

Мета дисципліни: формування німецькомовної міжкультурної комунікативної компетенції студентів на рівні A2 (з орієнтиром на подальше поглиблене вивчення обовязкової дисципліни «Німецька мова як друга іноземна» протягом ІІІ-ІVкурсів).

Завдання дисципліни: розвиток навичок усного та письмового німецькомовного спілкування в типових ситуаціях щоденного спілкування.

Результати навчання:

За умов успішного оволодіння дисципліною «Німецька мова для початківців» студент зможе:

- розуміти зміст простих (адаптованих) письмових текстів і усних повідомлень в обсягах  загальновживаної тематики; передавати головний зміст цієї інформації;

-  коротко висловлюватися щодо загальних тем у стандартних монологічних та діалогічних комунікативних ситуаціях;

- виступати з короткими інформаційними повідомленнями та проводити елементарні презентації;

- писати правильно оформлені короткі приватні листи, електронні повідомлення, поштові листівки тощо;

- вести прості діалоги і телефонні розмови за соціокультурними правилами носіїв німецької мови.

Остання редакція: 30.06.16

Публікаціі з предмету