Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Ергономіка


Мета дисципліни – надати студентам знання з теорії ергономіки і сформувати вміння та навички  дослідження й підвищення ефективності роботи системи “людина – машина”.

Завдання дисципліни :

·        сформувати у студентів необхідні теоретичні знання про сутність системи “людина – машина” та принципи її організації;

·        ознайомити студентів з методами оцінювання ефективності функціонування системи “людина – машина”;

·        допомогти набути вміння і навички самостійно розробляти і обґрунтовувати заходи щодо вдосконалення системи “людина – машина”;

·        розвинути здібності до науково-дослідної, самостійної роботи, формувати почуття відповідальності за результати праці.

          Студенти матимуть компетенції(вміння):

·        визначати інтегральну характеристику системи „людина – машина – середовище”;

·        здійснювати розподіл функцій між машиною і людиною;

·        визначати економічну та соціальну ефективність функціонування системи „людина –машина – середовище”;

·        здійснювати аналіз факторів ефективності системи “людина – машина – середовище” та, з урахуванням результатів, розробляти проект покращення ергономічності системи;

·        кодифікувати інформацію про систему “людина – машина – середовище”;

·        обґрунтовувати вибір і визначати рівень якості техніки;

·        складати психофізіологічний еталон професії, розробляти вимоги до працівника як елемента системи „людина – машина – середовище” та визначати його профпридатність для роботи у певній системі;

·        визначати тип робочого місця та оснащувати його технічними засобами;

·        здійснювати організаційно-просторове розміщення робочих місць у приміщенні;

Остання редакція: 28.01.16

Публікаціі з предмету

  • Ергономіка (облік і аудит) (95 KB)паспорт навчальної дисципліни «Ергономіка» 6505. Дисципліна бакалаврського рівня.12 Липня 2016 р.
  • Ергономіка (управління персоналом) (614 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни Ергономіка(управління персоналом)07 Липня 2016 р.
  • Ергономіка(облік і аудит) (588 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни07 Липня 2016 р.