Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman

Demographic Statistics

Last redaction: 15.12.15

Publications on the subject

  • Демографічна статистика (1 MB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Демографічна статистика» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і02«Соціально-економічна статистика»  19 February 2019 р.
  • Демографічна статистика (21.5 KB)паспорт з навчальної науки “Демографічна статистика”10 November 2016 р.