Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Бренд менеджмент

Мета дисципліни — надати студентам теоретичні знання та практичні навички зі створення та управління брендами, реалізації брендових стратегій з метою досягнення максимального ефекту для підприємства. Основні завдання дисципліни: досягти високого рівня теоретичної підготовки студентів, сформувати їх ринкове мислення в аспектах ефективного управління брендами; навчити студентів самостійно створювати бренди, ефективно управляти активами бренду, розробляти та підтримувати трендові стратегії підприємства. Предметом дисципліни є методи, процеси та дії підприємства зі створення брендів і управління їхніми активами.

Остання редакція: 03.08.15

Публікаціі з предмету

  • Бренд менеджмент (770.8 KB)матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Бренд менеджмент» (спеціальність 6Е06)25 Вересня 2017 р.
  • Бренд менеджмент (магістр) (92 KB)паспорт дисципліни “Бренд менеджмент»25 Вересня 2017 р.
  • Бренд-менеджмент (22 KB)паспорт науки  (дисципліни) “Бренд менеджмент»25 Вересня 2017 р.