Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управління маркетинговими проектами

Мета дисципліни дати студентами теоретичні знання і практичні навички з планування, організації та управління маркетинговими ресурсами. Основні завдання дисципліни: ознайомити студентів із існуючими правилами, принципами, схемами побудови маркетингових проектів; сформувати у студентів стійкі знання з теорії маркетингового проектування; допомогти студентам набути вмінь і практичних навиків для самостійної розробки  і впровадження маркетингових проектів; зорієнтувати студентів на обов’язкове поєднання у їх практичній діяльності стандартних підходів та творчого натхнення. Предметом дисципліни є загальні засади і методи управління маркетинговими проектами.

Остання редакція: 01.11.17

Публікаціі з предмету