Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Методологія наукових досліджень (Каф. Маркетингу)

Головною метою вивчення дисципліни є надання студентам системи знань щодо закономірності та методи науково-дослідної творчості, створення і розвиток практичних умінь і навичок розв’язання реальних задач з постановки, організації, виконання та захисту наукових досліджень, а також роботи з науково-дослідною інформацією. Головними цілями дисципліни «Методологія наукових досліджень» є викладення методології постановки та перевірки різноманітних наукових ідей та гіпотез, а також збір, аналіз, інтерпретація та захист науково-дослідної інформації під час навчального процесу. Основними завданнями дисципліни є: ознайомлення студентів з основними напрямками, закономірностями, змістом і формою наукової творчості, методами планування, організації і керування науковою творчістю з метою отримання науково-дослідної інформації, сучасних теоретичних і експериментальних методів пошуку ринкових рішень, винахідницької та раціоналізаторської роботи, прав і обов’язків учених як суб’єктів права інтелектуальної власності; відпрацювання конкретних методів та методик проведення наукових досліджень для вирішення кола конкретних дослідницьких задач; виявлення творчих задатків та розвиток здібностей, вироблення основних практичних навичок й умінь виконання наукових досліджень і праці в наукових колективах.

Остання редакція: 25.04.16

Публікаціі з предмету