Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Психологія комунікацій

Мета дисципліни полягає у набуті студентами теоретичних і практичних знань застосування психологічних аспектів комунікацій у маркетинговій діяльності з врахуванням особливостей сприйняття різними групами споживачів і впливу різних форм і методів комунікацій. Завдання дисципліни: розуміти сутність і значення процесу комунікації; принципи побудови ефективного комунікаційного повідомлення; психологічні особливості впливу різних засобів комунікацій; психологічні засади впливу  і сприйняття  масової комунікації; знати структуру комунікаційного процесу; цілі і функції комунікації; психологічні типи особистості і їх значення для комунікаційного процесу; методики дослідження комунікаційного сприйняття; уміти управляти комунікаційним процесом, зважаючи на психологічні особливості різних споживацьких груп; досліджувати ефективність впливу і сприйняття  комунікаційних звернень, оцінювати ефективність комунікаційного процесу. Предмет дисципліни — управління комунікаційним процесом на психологічних засадах.

Остання редакція: 03.08.15

Публікаціі з предмету