Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічна компаративістика

Мета науки: поглиблене вивчення та дослідження різних типів та видів економічних систем, їх структури та динаміки розвитку, а також причин і форм відмінностей між економічними системами.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент:

  • отримає цілісне уявлення про саму економічну систему, а саме про її структурні елементи та функціонування власне системи;
  • закріпить отримані навички теоретичного аналізу, а також сформовані навики пошуку та відбору вихідних даних, вірної постановки дослідницьких завдань, обґрунтування та формування висновків;
  • навчиться звертати увагу на розробку категорійно-логічного апарату і алгоритмів порівняльно-історичного аналізу розвитку різних типів та видів економічних систем у розрізі економічної, інституційної, історичної, соціальної динаміки;
  • навчитися здійснювати аналітичне оцінювання ефективності функціонування економічних систем.
Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету

  • Економічна компаративістика 6501 (71 KB)паспорт з науки «Економічна компаративістика». Дисципліна бакалаврського рівня.07 Листопада 2017 р.
  • Економічна компаративістика 6501 (324.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни  «Економічна компаративістика»07 Листопада 2017 р.