Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економічна теорія циклів і криз

Мета науки: системний виклад різних теоретичних концепцій, що пояснюють економічні коливання, їх логічну спроможність і сумісність одна з одною і з загальноприйнятими економічними принципами.

Завдання науки: сформувати у студентів необхідний рівень знань, достатніх для аналізу об’єктивних процесів циклічності, що відбуваються в динамічній економіці з урахуванням можливих причин і природи економічних коливань.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • аналізувати історичність динамічних, хвильових і циклічних процесів   економічного розвитку;
  • виявляти загальні ознаки, поняття і особливості криз в історичній ретроспективі;
  • обирати якісні методи управління і прогнозування циклічності в умовах макроекономічної нестабільності економічних систем;
  • застосовувати теорії циклів для аналізу суперечностей та цілей розвитку вітчизняної економіки;
  • складати план заходів щодо подолання соціально-економічних наслідків  сучасної економічної кризи;
  • аналізувати й оцінювати ефективність антициклічної урядової політики в умовах кризи.
Остання редакція: 29.02.16

Публікаціі з предмету