Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Моделі людини в економічній теорії

Мета дисципліни: поглиблення знань студентів щодо характеру відображення людини в економічній теорії, її цілей та мотивів діяльності, вибору благ та ресурсів.

Завдання дисципліни:

 • висвітлення основних характеристик відображення людини в економічній теорії, її цілей та мотивів діяльності, вибору благ та ресурсів;
 • вивчення моделі людини в контексті проблеми міждисциплінарних досліджень в суспільних науках;
 • застосування моделей людини в дослідженні економічних проблем.

До фахових, теоретичних та аналітичних компетенцій, формуванню яких сприяє опанування дисципліни, належать такі:

 • вміння виокремлюватиосновні підходи до вивчення людини в економічній теорії та інших суспільних науках;
 • здатність аналізувати, оцінювати, узагальнювати економічні, політико-правові, соціокультурні, технологічні, інфраструктурні фактори формування моделі людини;
 • аналіз реакцій економічних агентів на різного роду впливи;
 • використання універсальних методів дослідження поведінки економічних агентів, інструментів та механізмів, що її визначають;
 • аналіз та селекція різних типів стратегій економічної поведінки та оцінювання їх ефективності;
 • оцінка ефективності соціальної взаємодії та причин й наслідків конфліктів;
 • формування стратегії ефективної економічної поведінки;
 • розробка системи заходів для мінімізації негативних екстерналій;
 • генерування інноваційних стратегічних рішень щодо підвищення ефективності соціальної взаємодії.
Остання редакція: 12.05.16

Публікаціі з предмету