Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Трансформаційна економіка

Мета науки: усебічне вивчення студентами закономірностей трансформації національних економічних систем, особливостей становлення та функціонування постіндустріального, інформаційного, постекономічного суспільства, з’ясування основних типів та етапів трансформаційних циклів, внутрішніх і зовнішніх чинників трансформації соціалістичної економічної системи, можливостей постіндустріальної трансформації у постсоціалістичному світі.

Завдання науки:

 • науково обгрунтувати закономірність існування трансформаційних станів економічних систем, з’ясувати основні типи та етапи трансформаційних циклів;
 • розкрити інституціональні форми, наслідки та проблеми трансформації капіталістичної економічної системи;
 • визначити чинники трансформації соціалістичної економічної системи, її стратегічні цілі та моделі, можливості постіндустріальної трансформації у постсоціалістичному світі;
 • довести об’єктивність потреби у соціальній орієнтації трансформаційних процесів, що відбуваються в економічних системах;
 • окреслити місце, завдання, можливості та перспективи України у глобальних трансформаційних проектах сучасності.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент:

 • розвине здатність до аналізу логіки виникнення, функціонування та розвитку надскладних системних утворень;
 • засвоїть принцип розуміння сутності філософського та системного підходів у дослідженні проблем економічного та соціального розвитку, прийняття рішень, основу якого складає теза «усе має значення»;
 • вдосконалить вміння працювати в команді під час групового опанування курсу на засадах діалектики взаємодії загального та окремого;
 • набуде системних дослідницьких навиків та вмінь, підвищить здатність працювати самостійно;
 • оволодіє практикою філософського розуміння найбільш глибоких основ, законів та інституціональних форм функціонування та розвитку економічних і соціальних систем як невід’ємних складових цілісної метасистеми.
Остання редакція: 22.03.16

Публікаціі з предмету

 • Трансформаційна економіка 6501 (91.5 KB)паспорт з науки «Трансформаційна економіка». Дисципліна бакалаврського рівня.07 Листопада 2017 р.
 • Трансформаційна економіка 6501 (526.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Трансформаційна економіка»07 Листопада 2017 р.