Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Спеціальний семінар по Дж. Кейнсу, М. Фрідмену, П. Самуельсону

Мета науки: ознайомлення студентів з основами методології теоретичних досліджень Дж. М. Кейнса, М. Фрідмана, П. Самуельсона, поглиблення знань щодо законів функціонування капіталістичної економіки, а також фундаментальних основ її функціонування за умов ринкової організації.

Завдання науки: формування методологічних знань про способи теоретичних досліджень та методи обґрунтування концептуальних гіпотез та теорем на основі аналізу робіт Дж. М. Кейнса, М. Фрідмена та П. Самуельсона.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування науки студент зможе:

  • розкривати зміст основних гіпотез та висновків різних течій економічної теорії;
  • володіти методологією пізнання економічних процесів;
  • пояснювати необхідність та основні напрямки державного регулювання економіки;
  • аналізувати основні принципи та теоретико-методологічні передумови виникнення різних течій економічної теорії;
  • виявити недоліки та переваги теоретико-методологічних положень різних течій економічної теорії;
  • застосовувати наявні теоретичні знання відповідно до реальних економічних процесів;
  • розробити прийоми для порівняльного аналізу теоретико-методологічних положень різних течій економічної теорії;
  • аналізувати теоретико-методологічні положення різних течій економічної теорії;
  • виділяти та аналізувати основні параметри та показники теоретико-методологічного аналізу.
Остання редакція: 29.02.16

Публікаціі з предмету