Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Економіка сталого розвитку

Мета дисципліни:ознайомлення студентів з теорією сталого розвитку, аналіз основних концептуальних підходів до забезпечення сталого розвитку.

Завдання дисципліни: сформувати у студентів концептуальну уяву щодо сутності, цілей, методів, інструментів та принципів сталого розвитку.

За умов успішного виконання вимог щодо опанування дисципліни студент зможе:

  • вміти визначати головні принципи та фактори, які впливають на сталий розвиток;
  • здійснювати порівняльний аналіз поточних теорій в галузі екології, економіки, соціальних і політичних наук в контексті сталого розвитку;
  • оволодіти знаннями ряду методів та інструментів для оцінки політики у сфері сталого розвитку;
  • аналізувати здійсненність політичних заходів щодо сталого розвитку на національному та глобальному рівнях;
  • визначати рівень впливу міжнародних інститутів щодо реалізації концепції сталого розвитку.

Обсяг курсу: 4 кредити.

Остання редакція: 19.05.16

Публікаціі з предмету

  • Економіка сталого розвитку 6501 (313 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни «Економіка сталого розвитку»07 Листопада 2017 р.
  • Економіка сталого розвитку 6501 (86 KB)паспорт з навчальної дисципліни «Економіка сталого розвитку»07 Листопада 2017 р.