Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Судова риторика

Опис. Змістові модулі
Модуль І.
Тема 1.  Історичний генезис мистецтва красномовства.
Тема 2. Поняття та зміст аргументаційної діяльності.
Тема 3. Еристика  як різновид комунікативного процесу в суді.
Модуль ІІ.
Тема 4. Підготовка та побудова судової промови.
Тема 5. Особливості обвинувальної та захисної судових промов.
Тема 6. Особисті риси оратора як чинник переконливої судової промови.
Викладацький склад:
доцент, кандидат юридичних наук  К.І. Ілікчієва,
доцент, кандидат юридичних наук Ю.В. Луценко
асистент С.Ю. Задерейко
Тривалість:  44  год., кредити ЕСТS — 2, семестр — 1.
Форми та методи навчання.
Навчальні лекції (загальний обсяг — 36 академічних годин),
семінарські та практичні заняття (загальний обсяг — 32  академічних годин),
виконання індивідуальних завдань (загальний обсяг — 12 академічних годин).
Оцінювання
Поточний контроль. Об’єктами поточного контролю є: систематичність та активність роботи на семінарських заняттях, виконання студентом завдань для самостійного опрацювання; виконання модульних завдань.
Оцінювання знань студентів здійснюється за результатами поточного і підсумкового контролю
Остання редакція: 11.05.16

Публікаціі з предмету

  • Судова риторика (283 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Судова риторика»08 Листопада 2016 р.
  • Судова риторика (82 KB)паспорт з науки «Судова риторика»08 Листопада 2016 р.
  • Судова риторика (72.5 KB)паспорт щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Судова риторика” .Дисципліна бакалаврського рівня. 24 Вересня 2015 р.
  • Судова риторика 6401 (275.5 KB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з дисципліни “Судова риторика” 14 Вересня 2015 р.