Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Мистецтво презентації

Мета опанування дисципліни – формування комплексу знань про риторичні канони, комунікативні та інформаційні технології як основи успішної презентації для застосування в навчальній практиці економічного університету та подальшій професійній діяльності.

Успішно опанувавши дисципліну, студент знатиме про:

-        способи створення та побудовитекстів презентації, вимоги до оформлення слайдових презентацій;

-     основні характеристики логічної побудови презентацій (теза, аргументи, демонстрація) і технологію їх створення в редакторі MSPowerPoint,  на сайті Prezi.com.

Студент умітиме:

-      створювати індивідуальні презентації різної складності, ураховуючи  специфіку аудиторії;

-      демонструвати презентації та розміщувати їх на веб-ресурсах, а також аналізувати власні та чужі сценарії риторичної поведінки під час презентації.

Остання редакція: 13.08.17

Публікаціі з предмету

  • Мистецтво презентації (62.6 KB)паспорт дисципліни «Мистецтво презентації»27 Вересня 2017 р.
  • Мистецтво презентації (535.5 KB)методичні матеріали щодо  змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з навчальної дисципліни «Мистецтво презентації»26 Вересня 2017 р.
  • Мистецтво презентації (34.4 KB)паспорт дисципліни «Мистецтво презентації»длябакалаврів галузі знань «07—Управління та адміністрування», спеціальності «072—Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізацій (освітніх програм) «6Ф01—Фінанси», «6Ф02—Банківська справа»; спеціальності «073—Менеджмент», спеціалізації (освітньої програми) «6А03—Менеджмент агробізнесу»; спеціальності «075—Маркетинг», спеціалізації (освітньої програми) «6Р03—Маркетинг»; спеціальності «076—Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», спеціалізацій (освітніх програм) «6Р04—Комерційна діяльність та логістика», «6М04—Міжнародний бізнес»; галузі знань «05—Соціальні та поведінкові науки», спеціальності «051—Економіка», спеціалізацій (освітніх програм) «6Е02—Економіка підприємства», «6А01—Економіка агробізнесу», «6У02—Управління персоналом та економіка праці», «6М01—Міжнародна економіка», «6М02— Міжнародна торгівля товарами військового та подвійного призначення»; спеціальності «054—Соціологія», спеціалізації (освітньої програми) «6У04 — Соціологія економіки та підприємництва»; спеціальності «053—Психологія», спеціалізації (освітньої програми)) «6У03 — Економічна та соціальна психологія»; галузі знань «29—Міжнародні відносини», спеціальності «292—Міжнародні економічні відносини», спеціалізації (освітньої програми) «6М03 — Міжнародні економічні відносини»; галузі знань «01—Освіта/Педагогіка», спеціальності «015— Професійна освіта», спеціалізації (освітньої програми) «6У01 — Професійна освіта (Економіка)»; галузі знань 08 «Право», спеціальності 081 «Право», спеціалізації (освітньої програми) «6Ю01-Правознавство»; галузі знань «12— Інформаційні технології», спеціальності «124—Системний аналіз», спеціалізації (освітньої програми) «6і04—Системний аналіз»; спеціальності «125— Кібербезпека», спеціалізації (освітньої програми) «6і05— Кібербезпека»07 Вересня 2017 р.