Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Податкова система (викл. укр. м. / викл. англ. м.)

Мета - надання теоретичних знань з питань змісту податкової системи, засад її побудови та закономірностей розвитку, механізмів функціонування податків у їх взаємозв’язку; формування практичних навичок нарахування податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Ці знання надають можливість майбутньому фахівцю вільно орієнтуватись в питаннях оподаткування, об’єктивно оцінювати зміни, що відбуваються в податковій політиці, механізмах справляння податків, розуміти суть і тенденції розвитку податкових відносин, видів податків у їх взаємозв’язку.

Викладається українською та англійською мовами

Остання редакція: 20.03.17

Публікаціі з предмету

  • Податкова система 072 (128.1 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 07 «Управління і адміністрування», спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6Ф02 «Банківська справа»08 Лютого 2019 р.
  • Податкова система 6.030508 (320.2 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації 6508 «Фінанси»08 Лютого 2019 р.
  • Курсова робота з дисципліни Податкова система (785 KB)методичні матеріали щодо виконання курсових робіт з дисципліни «Податкова система» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит», спеціалізації 6508 «Фінанси»08 Лютого 2019 р.
  • Податкова система 6508/1 (80.5 KB)- паспорт навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів спеціальності 6508/113 Жовтня 2017 р.
  • Податкова система 6508 (81 KB)паспорт навчальної дисципліни «Податкова система» для студентів спеціальності 650813 Жовтня 2017 р.
  • Податкова система 6508/1 (1.1 MB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни "Податкова система" для студентів спеціальності 6508/110 Жовтня 2017 р.
  • Податкова система 6508 (1.1 MB)методичні матеріали щодо поточного і підсумкового контролю знань студентів з навчальної дисципліни "Податкова система" для студентів спеціальності 650810 Жовтня 2017 р.
  • Податкова система 6508 (методичні вказівки для курсових робіт) (784 KB)тематика і методичні вказівки щодо виконання курсових робіт  з науки «Податкова система» для студентів спеціальності 650810 Жовтня 2017 р.