Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Інформаційні системи і технології в обліку

Наука «Інформаційні системи і технології в обліку»є нормативною для освітнього ступеня бакалавр спеціальності  6.030509 «Облік і аудит».

Мета науки: оволодіння сучасними методами обробки інформації із застосуванням широкого діапазону технологічних, програмних та організаційних засобів.

Основні завдання науки:одержати необхідні знання з теорії та практики використання інформаційних систем і технологій у сфері бухгалтерського обліку; набути знань з основ побудови і функціонування інформаційних систем обліку та сучасних інформаційних технологій для розв’язання облікових задач; навчитися працювати з інформаційною базою, використовувати сучасні програмні засоби для автоматизованого розв’язання задач бухгалтерського обліку, використовувати інформаційні системи і технології в управлінському обліку.

Остання редакція: 09.11.15

Публікаціі з предмету

  • Інформаційні системи і технології в обліку (2.5 MB)методичні матеріали щодо змісту та організації самостійної роботи студентів, поточного і підсумкового контролю їх знань з науки «Інформаційні системи і технології в обліку» (освітній ступінь бакалавр, спеціальність 6.030509 «Облік і аудит»)13 Жовтня 2017 р.