Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Організація і методика аудиту

Наука «Організація і методика аудиту»

 

Магістерська програма:8.03050901 «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю».

Мета опанування наукив контексті підготовки магістрів спеціальності 8.03050901 – оволодіння студентами базовими теоретичними знаннями та набуття практичних навичок організації і методики проведення аудиту (незалежної перевірки систем обліку, внутрішнього контролю і фінансової звітності) та виконання інших видів аудиту та аудиторських послуг (супутніх робіт), організації роботи аудиторської фірми, праці аудиторів.

 

Основні завдання науки:засвоєння теоретичних основ функціонування аудиту як притаманного для ринкової системи інституту незалежного фінансового контролюв Україні; вивчення законодавчо-нормативних актів, що регулюють аудиторську та банківську діяльність в Україні, Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг; набуття практичних навичок з організації, планування та методики виконання аудиторських процедур, оформлення поточних та підсумкових документів аудитора; набуття необхідних знань та практичних навичок щодо використання результатів аудиторської перевірки у процесі прийняття управлінських рішень суб’єктами господарювання, організації взаємодії аудиторів та менеджерів різних рівнів управління.

Остання редакція: 27.04.16

Публікаціі з предмету

  • Організація і методика аудиту 8О01,8О06 (131.5 KB)паспорт з науки «Організація і методика аудиту», (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерські програми  8О06 «Аудит та державний фінансовий контроль» і 8О01 «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю»)13 Жовтня 2017 р.