Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Управлінські інформаційні системи в обліку аналізі та аудиті банку

Дисципліна "Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі та аудиті банку"

Магістерська програма: 8.03050902 «Облік і аудит в управлінні банками».

Мета опанування дисциплінив контексті підготовки магістрів спеціальності 8.03050902 – надання поглиблених знань з теорії та практики побудови і використання управлінських інформаційних систем (УІС) в управлінській діяльності банків.

Основні завданнядисципліни: вивчення питань використання кредитно-економічної інформації в системі управління банком, архітектури сучасних управлінських інформаційних систем, технології розв'язання облікових, аналітичних та аудиторських задач в умовах функціонування УІС та набуття практичних навичок використання та адаптації сучасних УІС або їх окремих підсистем.

Остання редакція: 27.04.16

Публікаціі з предмету

  • Управлінські інформаційні системи 8О02 (97 KB)паспорт  з дисципліни «Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті банку», (освітній ступінь магістр, спеціальність 071 «Облік і оподаткування», спеціалізація «Облік, аудит та оподаткування», магістерська програма 8О02 «Облік і аудит в управлінні банками»)13 Жовтня 2017 р.