Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистика зовнішньоекономічної діяльності

        Мета навчальної дисципліни – набути теоретичні знання і практичні навички статистичного аналізу закономірностей функціонування і розвитку зовнішньоекономічного сектора економіки країни.

        Предмет дисципліни – явища, процеси і закономірності, що відбуваються у зовнішньому секторі економіки.

      Завдання:

1.     Опануватиметодологічні підходи до оцінювання масштабів та результативності зовнішньоекономічної діяльності.

2.     Навчитися:

-       аналізувати динаміку і структуру  зовнішньої торгівлі, оцінюапти збалансованість експортно-імпортних потоків;

-         аналізувати процеси залучення іноземного капіталу у формі прямих інвестицій, довгострокових кредитів та розміщення облігацій на міжнародних ринках;

-         оцінювати стан рахунку поточних операцій платіжного балансу, різні форми рівноваги платіжного балансу та міжнародну інвестиційну позицію країни;

-         аналізувати динаміку і структуру зовнішньої заборгованості та оцінювати платоспроможність країни;

-         оцінювати вплив зовнішньоекономічної діяльності на темпи економічного зростання та економічну безпеку країни.

Остання редакція: 11.10.16

Публікаціі з предмету