Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Статистика ринку товарів та послуг

Мета дисципліни– надання знань з методології статистичних досліджень ринку товарів та послуг для обґрунтованого прийняття підприємницьких рішень з менеджменту, маркетингу і державного регулювання ринкових відносин від мікро- до макрорівнів. Дисципліна пов’язана з теорією статистики, системою національних рахунків, економічною статистикою, моделюванням та прогнозуванням, фінансами та ін. Теоретичні знання і практичні навички з аналізу, прогнозування, вивчення кон’юнктури, тенденції закономірностей розвитку товарних ринків можуть бути використані в маркетингових дослідженнях, аналітичній і науково-дослідній роботі різних організаційних структур на сировинному, капітальному і споживчому ринках.

Остання редакція: 22.09.11