Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Тренінг Статистика ринків

Остання редакція: 19.02.19

Публікаціі з предмету

  • Тренінг Статистика ринків (563 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Тренінг Статистика ринків» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації (освітньо-професійної програми) 6і02«Соціально-економічна статистика»  19 Лютого 2019 р.