Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Математика в управлінні

Остання редакція: 27.11.18

Публікаціі з предмету

  • Математика в управлінні (183.9 KB)методичні матеріали з вивчення навчальної дисципліни «Математика в управлінні» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 28 «Публічне управління та адміністрування», спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», освітньо-професійної програми 6E05 «Публічне управління та адміністрування»27 Листопада 2018 р.