Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Теорія ймовірностей і математична статистика

Остання редакція: 04.10.17

Публікаціі з предмету